Çaprazbaş kızağı

Çaprazbaş kızağı Fr. Patin de crosse

Çaprazbaş kızağı için benzer kelimeler


Çaprazbaş kızağı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Çaprazbaş kızağı kelimesinin tersten yazılışı ığazık şabzarpaÇ diziliminde gösterilir.