car

car

(I) a. hlk. 1. Çağrı, tellal ile duyurma. 2. İlan. 3. Tehlike durumu.

II) a. hlk. Kadınların örtündükleri çarşaf, zar (III).


car

1. Çarşaf, siyah üstlük. 2. Bel bağı.


car

Ateşli kül.


car

Dilenme, toplama


car

1.bk. çarşak-3. 2. bk. çarşak-2.


car

1. bk. cer (VII). 2. Süt süzmeye yarayan aygıt.


car

Hayaları hastalıklı olan (kimse).


car

Çağrı, tellâl ile duyurma.


car

1. Tehlike hali, imdat, yardım: Çok darda kalmıştım carıma yetişti. 2. Dilek, rica.


car

Torba.


car

İğ ve iğlerin ip takmak için yapılmış olan çengeli.


car

Dölyatağı, yavruyu saran zar, eş.


car

Kayalık yamaç yer.


car

Uçurum.


car

Tehlike durumu, imdat


car

1. Eteklik. (Yeşilköy *Gelendost -Isparta) 2. Başörtüsü. (Çaltı *Gelendost -Isparta; Başköy *Tavşanlı -Kütahya)


car

bk. çar


car için benzer kelimeler


car, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'r', şeklindedir.
car kelimesinin tersten yazılışı rac diziliminde gösterilir.