Carnoytespit çözeltisi

Carnoytespit çözeltisi İng. Carnoy’s fixative

Özellikle çekirdek ve kromozomlarla ilgili yapılacak histolojik çalışmalarda kullanılan, saf alkol, glasiyal asetik asit ve kloroform içeren sıvı çözelti, Carnoy sıvısı.


Carnoytespit çözeltisi için benzer kelimeler


Carnoytespit çözeltisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'a', 'r', 'n', 'o', 'y', 't', 'e', 's', 'p', 'i', 't', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Carnoytespit çözeltisi kelimesinin tersten yazılışı isitlezöç tipsetyonraC diziliminde gösterilir.