çarpık bacaklı buzağı hastalığı

çarpık bacaklı buzağı hastalığı İng. crooked calf disease

İneklerin gebeliğin 40-70. günleri arasında acı bakla türü bitkileri tüketmeleri sonucu, doğan buzağılarda ön bacaklarda çarpıklık, tortikollis, bilek dikleşmesi, damak yarığı, üst çene kemiği kısalığı, skoliozis, kaburgalarda biçim bozuklukları ve kifozisle belirgin iskelet bozukluğu, artromiyodisplasiya kongenita.


çarpık bacaklı buzağı hastalığı için benzer kelimeler


çarpık bacaklı buzağı hastalığı, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çarpık bacaklı buzağı hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah ığazub ılkacab kıpraç diziliminde gösterilir.