çarpma çizelgesi

çarpma çizelgesi İng. multiplication table

1 den10 a dek tümsayıların birbirleriyle çarpımlarının sergilendiği çizelge.


çarpma çizelgesi için benzer kelimeler


çarpma çizelgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çarpma çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç ampraç diziliminde gösterilir.