Çavdaruşağı

Çavdaruşağı

Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Çavdaruşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, Ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Ç', 'a', 'v', 'd', 'a', 'r', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Çavdaruşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşuradvaÇ diziliminde gösterilir.