çeç

çeç Far. çeç

a. 1. Tahıl yığını. 2. Tahıl elenen kalbur.


çeç Fr. Poliencéphalite
çeç

1. Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını. 2. Kabuğu çıkarılmış fındık, ceviz ve mısır: Bir çuval kabuklu fındıktan ne kadar çeç çıkar? 3. Şalgamın sap ve yaprakları. 4. Üzümün suyu alındıktan sonra kalan posası: Bu şıranın çeçi az durdu bekmezi az oldu.


çeç

Dalak halinde balsız petek: Boş kovanlara koymak için biraz çeç lâzımdır.


çeç

Koni şeklinde yığılmış taş.


çeç

El (Çocuk dilinde).


çeç

Kovanın sapı.


çeç

Sap


çeç

Şalgam yaprağı ve sapları


çeç

Kapsülünden ayrılmış fındık


çeç

1. Sebzegillerin hayvanlara yem olarak verilen küspesi. 2. Hayvan yemi artığı, küspe artığı


çeç

bk. çec (II)


çeç, (cec)

1. Yığın. 2. Samanından ayrılmış hububat yığını


çeç için benzer kelimeler


çeç, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'ç', şeklindedir.
çeç kelimesinin tersten yazılışı çeç diziliminde gösterilir.