cece

cece

1.bk. cice-1. 2. İhtiyar, hıristiyan kadını. 3.bk. çece (I)-1.


cece

Yok anlamında kullanılır: Bizde şeker cece.


cece

1. Kalıntı, bir şeyi eritip süzdükten sonra kalan tortu. 2. Arı peteklerinin eritilerek mumu alındıktan sonra kalan kısmı.


cece

Abla.


cece

Ağabey.


cece

Et (çocuk dilinde).


cece, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
cece kelimesinin tersten yazılışı ecec diziliminde gösterilir.