cehennem azabı

cehennem azabı

a. 1. din b. Cehennemde uğranılacağına inanılan ceza. 2. mec. Çok büyük sıkıntı, eziyet: “Üç gün üç gece cehennem azabı çekip borcunun ancak bir kısmını ödedi.” -E. E. Talu.


cehennem azabı için benzer kelimeler


cehennem azabı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'h', 'e', 'n', 'n', 'e', 'm', ' ', 'a', 'z', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
cehennem azabı kelimesinin tersten yazılışı ıbaza mennehec diziliminde gösterilir.