cehiz ipi

cehiz ipi

Yalnız çeyiz asmak için kullanılan ip.


cehiz ipi için benzer kelimeler


cehiz ipi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'h', 'i', 'z', ' ', 'i', 'p', 'i', şeklindedir.
cehiz ipi kelimesinin tersten yazılışı ipi zihec diziliminde gösterilir.