çekiç-balığıgiller

çekiç-balığıgiller İng. hammerhead sharks

(Sphyrnidae), (Yun. sphyraina =çekiç) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının yıldız-omurlular (Asterospondyli) alt-takımına giren bir familyası. Başları yan taraflarda çekiç biçiminde iki büyük çıkıntı taşır. Çekiç balığı (Sphyrna zygaena) türü iyi bilinir.


çekiç-balığıgiller için benzer kelimeler


çekiç-balığıgiller, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'ç', '-', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
çekiç-balığıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligığılab-çikeç diziliminde gösterilir.