çekip koparma kırığı

çekip koparma kırığı İng. avulsion fracture

Kemiklere yapışan adale, tendo veya ligament gibi anatomik bağların şiddetli etkin kasılması veya pasif çekilmeleriyle bunların yapıştığı kemik çıkıntılarının esas kemik gövdesinden koparak ayrılması, avulziyon kırığı, tensiyon kırığı.


çekip koparma kırığı için benzer kelimeler


çekip koparma kırığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'p', ' ', 'k', 'o', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çekip koparma kırığı kelimesinin tersten yazılışı ığırık amrapok pikeç diziliminde gösterilir.