çekirdek tepkimesi

çekirdek tepkimesi İng. nuclear reaction

Atom çekirdeklerinde değişimlere yol açan tepkime.


çekirdek tepkimesi İng. nuclear reactions

Bir atom çekirdeğinin proton, nötron veya alfa tanecikleri ile bombardımanı sonucu parçalanması ve buna bağlı olarak proton, nötron, alfa taneciği, pozitif veya negatif elektron yayması, uyarılmış haldeki yapıların ve radyoaktif elementlerin oluşması tepkimesi.


çekirdek tepkimesi için benzer kelimeler


çekirdek tepkimesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 't', 'e', 'p', 'k', 'i', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çekirdek tepkimesi kelimesinin tersten yazılışı isemikpet kedrikeç diziliminde gösterilir.