çekirdeksel yıldız

çekirdeksel yıldız İng. nuclear star

Çekirdeksel parçalanma sonucu oluşan yüklü taneciklerin sis odası, kabarcık odası ya da fotoğraf yaprağı gibi gösteri gereçlerinde bıraktıkları bir noktadan başlayan izler.


çekirdeksel yıldız için benzer kelimeler


çekirdeksel yıldız, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', şeklindedir.
çekirdeksel yıldız kelimesinin tersten yazılışı zıdlıy leskedrikeç diziliminde gösterilir.