çekirdeksel zincir tepkileşimi

çekirdeksel zincir tepkileşimi İng. nuclear chain reaction

Başlayınca sürüp giden ve hızı gittikçe artan çekirdeksel bölünme.


çekirdeksel zincir tepkileşimi için benzer kelimeler


çekirdeksel zincir tepkileşimi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 't', 'e', 'p', 'k', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
çekirdeksel zincir tepkileşimi kelimesinin tersten yazılışı imişelikpet ricniz leskedrikeç diziliminde gösterilir.