cekü

cekü

Kadınların başlarına bağladıkları başörtüsü


cekü, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'k', 'ü', şeklindedir.
cekü kelimesinin tersten yazılışı ükec diziliminde gösterilir.