celî-nüvis

celî-nüvis

Celî yazıyı çok güzel yazan sanatçı.


celî-nüvis için benzer kelimeler


celî-nüvis, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'l', 'î', '-', 'n', 'ü', 'v', 'i', 's', şeklindedir.
celî-nüvis kelimesinin tersten yazılışı sivün-îlec diziliminde gösterilir.