celî (yazı)

celî (yazı)

Hattatlıkta, serçe parmağı kalınlığında yazılan ya da uzaktan da okunabilen her tür yazıya verilen ad. (Örneğin sülüs celîsi, nesih celîsi, kufî celîsi, talik celîsi gibi.)


celi yazı

a. Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı: “Sülüs, nesih ve celi yazılarda gösterdiği ustalığı herkes göstermez.” -S. Birsel.


celî (yazı) için benzer kelimeler


celî (yazı), 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'l', 'î', ' ', '(', 'y', 'a', 'z', 'ı', ')', şeklindedir.
celî (yazı) kelimesinin tersten yazılışı )ızay( îlec diziliminde gösterilir.