cerahat

cerahat, -tiAr. cer¥§at

a. (cera:hat) esk. 1. İrin. 2. Yara.


cerahat İng. pus

İrin.


cerahat İng. pus

İrin.


cerahat için benzer kelimeler


cerahat, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'r', 'a', 'h', 'a', 't', şeklindedir.
cerahat kelimesinin tersten yazılışı taharec diziliminde gösterilir.