Ceratophyllum demersum

Ceratophyllum demersum Lat. Ceratophyllum demersum

Durgun ve yavaş akan sularda gelişen, suda özgürce yüzen, çok yıllık bir su altı bitkisi.


Ceratophyllum demersum için benzer kelimeler


Ceratophyllum demersum, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'e', 'r', 'a', 't', 'o', 'p', 'h', 'y', 'l', 'l', 'u', 'm', ' ', 'd', 'e', 'm', 'e', 'r', 's', 'u', 'm', şeklindedir.
Ceratophyllum demersum kelimesinin tersten yazılışı musremed mullyhpotareC diziliminde gösterilir.