çerçeve boyutu

çerçeve boyutu İng. frame size

çerçeve boyutu için benzer kelimeler


çerçeve boyutu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 'u', şeklindedir.
çerçeve boyutu kelimesinin tersten yazılışı utuyob eveçreç diziliminde gösterilir.