çerçeveli pano

çerçeveli pano İng. french flat

Pencere ve kapıları tutmak için çerçeve geçirilmiş pano.


çerçeveli pano için benzer kelimeler


çerçeveli pano, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', 'l', 'i', ' ', 'p', 'a', 'n', 'o', şeklindedir.
çerçeveli pano kelimesinin tersten yazılışı onap ileveçreç diziliminde gösterilir.