çerden çöpten

çerden çöpten

sf. 1. Dayanıksız, çürük: “Petrol lambası yanan / Kamış saz kulübede / Çerden çöpten kulübede / Mısır ekmeği yiyen çocuk / Seni seviyor” -S. F. Abasıyanık. 2. mec. Zayıf, narin, çelimsiz: “Görüyorsun ya, insan ne çerden çöpten!” -N. F. Kısakürek.


çerden çöpten için benzer kelimeler


çerden çöpten, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'r', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ç', 'ö', 'p', 't', 'e', 'n', şeklindedir.
çerden çöpten kelimesinin tersten yazılışı netpöç nedreç diziliminde gösterilir.