Cermen

Cermen Fr. germain

öz. a. 1. Bugünkü Almanya'yı, Bohemya ve Polonya'nın batı bölümünü kapsayan Cermanya'da milattan önce III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar oturan halk. 2. Bu halktan olan kimse.


Cermen için benzer kelimeler


Cermen, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'e', 'r', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
Cermen kelimesinin tersten yazılışı nemreC diziliminde gösterilir.