cerriye kâğıdı

cerriye kâğıdı

Gazete.


cerriye kâğıdı için benzer kelimeler


cerriye kâğıdı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'r', 'r', 'i', 'y', 'e', ' ', 'k', 'â', 'ğ', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
cerriye kâğıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdığâk eyirrec diziliminde gösterilir.