cesaret almak (veya bulmak)

cesaret almak (veya bulmak)

herhangi bir durumdan, davranıştan veya kişiden güç almak: “Biraz da bu tanışıklıktan cesaret alarak konuşmak istiyordum kızla.” -A. Ümit.


cesaret almak (veya bulmak) için benzer kelimeler


cesaret almak (veya bulmak), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 's', 'a', 'r', 'e', 't', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'u', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
cesaret almak (veya bulmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlub ayev( kamla terasec diziliminde gösterilir.