cesaret

cesaret Ar. ces¥ret

a. (cesa:ret) 1. Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. 2. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği: “Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar.” -N. Cumalı. 3. Cüret. 4. Çekinmezlik, atılganlık.


cesaret için benzer kelimeler


cesaret, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 's', 'a', 'r', 'e', 't', şeklindedir.
cesaret kelimesinin tersten yazılışı terasec diziliminde gösterilir.