cesim

cesim Ar. ces³m

sf. (cesi:m) esk. Büyük, iri, kocaman: “Padişahın bu ziyafetlere bazen cesim saltanat kayıkları ile de geldiği olurdu.” -A. H. Çelebi.


Cesim Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek İri, büyük.


cesim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
cesim kelimesinin tersten yazılışı misec diziliminde gösterilir.