çeşt

çeşt

Bayram yemeği.


çeşt

İyice dövülmemiş buğdayın kalburda toplanan kısmı.


çeşt

Suçlu bir insanı uyarmak için söylenir: Çeşt bre serseri.


çeşt, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'ş', 't', şeklindedir.
çeşt kelimesinin tersten yazılışı tşeç diziliminde gösterilir.