cevaplı telgraf

cevaplı telgraf

a. esk. Cevabının ücreti, bir şey sorup cevap almak için telgraf gönderen kimse tarafından önceden ödenmiş olan telgraf türü.


cevaplı telgraf için benzer kelimeler


cevaplı telgraf, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'l', 'g', 'r', 'a', 'f', şeklindedir.
cevaplı telgraf kelimesinin tersten yazılışı farglet ılpavec diziliminde gösterilir.