çevişçil dağracık

çevişçil dağracık Fr. Follicule sébacé

çevişçil dağracık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'ş', 'ç', 'i', 'l', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
çevişçil dağracık kelimesinin tersten yazılışı kıcarğad liçşiveç diziliminde gösterilir.