çevre incelemesi

çevre incelemesi İng. environment study

1. Bir öğrencinin ya da bir öğrenci kümesinin kendilerini kuşatan doğal ve toplumsal çevreyi incelemeleri, çözümlemeleri işi. 2. Çevrebilim araştırmalarına verilen ad.


çevre incelemesi için benzer kelimeler


çevre incelemesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çevre incelemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelecni erveç diziliminde gösterilir.