çevrel özek

çevrel özek İng. circumcenter

Bir üçgende kıyıların orta dikmelerinin kesişme noktası.


çevrel özek için benzer kelimeler


çevrel özek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
çevrel özek kelimesinin tersten yazılışı kezö lerveç diziliminde gösterilir.