Cezayir Anlaşması

Cezayir Anlaşması İng. Algiers Agreement Fr. accords d'Alger

(Şattül Arap, 1975)


Cezayir Anlaşması için benzer kelimeler


Cezayir Anlaşması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'e', 'z', 'a', 'y', 'i', 'r', ' ', 'A', 'n', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Cezayir Anlaşması kelimesinin tersten yazılışı ısamşalnA riyazeC diziliminde gösterilir.