Cİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Cİ olan kelimeler 2088 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Cİ ile biten kelimeler

25 harfli

dengeli sütsü temizleyici, durduraç ayaklığı direnci, eksiuç ışıtaçlı gösterici, el durduracı uyarı imleci, elektrikli kaplama çekici, hareketli ortalama süreci, heteroserk kuyruk yüzgeci, homoserkal kuyruk yüzgeci, insanbilimsel halkbilimci, kavuşmaz yansız kestirici, kısıtsız dolaylı tahminci, mantıksal kipsel yönetici, Ornstein-Uhlenbeck süreci, örneksel-sayısal çevirici, periferik insülin direnci, sayısal örneksel çevirici, sayısal-örneksel çevirici, sermayenin dolaşım süreci, yazım kuyruklayıcı süreci

24 harfli

ara yinelenim yükselteci, birlikte değişken süreci, bozukluk uyarı çevirgeci, büyük 8 mm`lik gösterici, danışman kitaplıkbilimci, doğrusal yansız tahminci, en iyi doğrusal öndeyici, hipokalsemik doğum felci, Hodrick Prescott süzgeci, Hodrick-Prescott süzgeci, kavuşmaz etkin kestirici, koşullu yansız kestirici, pleksus brakiyalis felci, saydam resim değiştirici, serbest olmayan tüketici, soğuk asitli temizleyici

23 harfli

açıklayıcı zarf tümleci, alyuvar ozmotik direnci, bireyler arası tahminci, difiserk kuyruk yüzgeci, dönemler arası tahminci, düzen tekerli yolverici, havuzlanmış FM tahminci, homoserk kuyruk yüzgeci, karesel yansız tahminci, Keane ve Runkle süzgeci, nervus trigeminus felci, örneksel film kaydedici, yerel doğrusal tahminci, yürüyen ortalama süreci

22 harfli

ağırşaklı kömür kesici, Bengough-Stuart süreci, bileşik eşleme üreteci, geriye kaydırma işleci, gruplar arası tahminci, half-vec MGARCH süreci, Hertz titreşim üreteci, iç direnç dönüştürgeci, Karl Fischer belirteci, Kastle-Mayer belirteci, mekanik bozunum süreci, mutlak yansız tahminci, örneksel görüntüleyici, parasız yatılı öğrenci, uygulamalı halkbilimci, üstün tutarlı tahminci, Walrasyan mezat süreci, yürüyen toplama süreci

21 harfli

açma kapama belirteci, Cantor köşegen süreci, dalgalık güçlendirici, dokunakdaşcıl emlemci, dolambaçlı kümeleyici, durduraç güçlendirici, etkin yansız tahminci, ikil oranlı kestirici, immünojen belirleyici, kabuk kırılma direnci, kapı ışıtaç çevirgeci, kararlı hale getirici, karıştırıcı-çökeltici, nervus fasyalis felci, nervus radialis felci, optik sesli gösterici, özekkaçlı düzenleyici, pıhtılaşmayı önleyici, sıcak daldırma süreci, taşınabilir gösterici, topaklanmayı önleyici, ...

20 harfli

9`5 mm`lik gösterici, alkalili temizleyici, bireşimsel inceltici, Brown devinim süreci, dalgalı akım üreteci, dikeçli kömür kesici, durduraç düzenleyici, eniyileyici tahminci, gamma dengeleştirici, görüntü netleştirici, havuzlanmış tahminci, iki aşamalı tahminci, karesel GARCH süreci, katsayılar belirteci, kısıtlanmış tahminci, kızılötesi çözümleci, penetrol kara süreci, potansiyel denetleci, Schweitzer belirteci, sodyum hidrür süreci, söyleşme bileştirici, ...

19 harfli

16 mm`lik gösterici, 35 mm`lik gösterici, alfa dengeleştirici, antibiyotik direnci, asitlik düzenleyici, çoklu Markov süreci, çöpelcan ergirtmeci, denklem düzenleyici, Ditylenchus dipsaci, düzeltmeli denetici, eşikli GARCH süreci, etkideşçil emlemeci, evrensel niceleyici, gerilim düzenleyici, Gram-Schmidt süreci, hızlı görüntüleyici, idrar torbası felci, karaç yakıt süzgeci, karalaştırma süreci, kaynak dönüştürgeci, kısmi gırtlak felci, ...

18 harfli

8 mm`lik gösterici, altgeçirim süzgeci, aralık düzenleyici, bağışıklık bilimci, Botia siothimunici, Bower-Barff süreci, çamaşırlık süzgeci, çanaklı kümeleyici, çıkanın yükselteci, dalgalık yöneltici, doğrusal kestirici, doğum öncesi felci, düzensiz kestirici, eksicik püskürteci, en etkin kestirici, eşleme bileştirici, gerilim yükselteci, gerilim yükseltici, gösterme belirteci, gözlemen, gözlemci, havalı düzenleyici, ...

17 harfli

al-kaplama süreci, alfa-beta pirinci, aluminyum pirinci, alüminyum pirinci, ampul temizleyici, anyon değiştirici, aşındırma direnci, bilgisel yönetici, biriktirim ödenci, birincil tüketici, birlikte yüklenci, bölümsel yönetici, bronş genişletici, bütünsel yönetici, canlı yer süzgeci, cinsellik bilimci, çıktı dönüştüreci, daldırma denetici, dalga boyu seçici, değersizleştirici, denetim düzenleci, ...

16 harfli

alan genişletici, ana yönlendirici, anestezi bilimci, anten yükselteci, aşamalı denetici, ateş düzenleyici, atmosfer üreteci, ayar dönüştüreci, Bachelier süreci, bağımsız istemci, Barselona Süreci, benimseme süreci, bilimsel deneyci, birim kök süreci, birinci tüketici, büyük ruznamçeci, çizinti önleyici, döl yatağı felci, durukyük üreteci, düzgün benzetici, edebiyat bilimci, ...

15 harfli

ad bulma süreci, ad hoc temsilci, ağıryağ süzgeci, aktarma direnci, alarm belirteci, ana akım kesici, ara resimleyici, benzetme ilgeci, besin kirletici, birli gösterici, buksum üretmeci, büyük tezkereci, çakar çevirgeci, çingene yengeci, dalga çözümleci, dallanma süreci, dış sabitleyici, dinginleştirici, döner besleyici, dörtlü eşleyici, düdük çevirgeci, ...

14 harfli

Acarus tritici, adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, aglutine edici, ağaç ebegümeci, akım denetleci, akıntı bilimci, alan çevirgeci, alan düzleyici, alt sözleşmeci, ARCH(1) süreci, ARCH(p) süreci, asalak bilimci, aşınma direnci, ayak çevirgeci, bağırsak felci, baş gösterimci, Bayes tahminci, bayrak bilimci, bodrum süzgeci, Bologna Süreci, ...

13 harfli

ahlak bilimci, al-dal süreci, alt yüklenici, anlam bilimci, ansiklopedici, asitlendirici, balık bilimci, bardak güveci, başmuhasebeci, başmüzakereci, başruznamçeci, belirlenmezci, beynelmilelci, biçem bilimci, biçim üreteci, bitki bilimci, böcek bilimci, budun betimci, budun bilimci, buhar süzgeci, buzul bilimci, ...

12 harfli

(os) düzmeci, abacı kebeci, adam sendeci, aday öğrenci, ağaç bilimci, alfa pirinci, alıcı verici, Alrak süreci, Alzac süreci, ana denetici, anus yüzgeci, anüs yüzgeci, AR(1) süreci, AR(p) süreci, ARIMA süreci, Aşağıdemirci, avlu süzgeci, bağımlı seci, Barff süreci, Baskı çekici, başmabeyinci, ...

11 harfli

ağrı kesici, akım kesici, ARCH süreci, ARMA süreci, Aşağıeyerci, ayırt edici, baş giysici, başmabeynci, başyönetici, belirleyici, benmerkezci, betimlemeci, betimleyici, biçimleyici, bileştirici, bilinemezci, bireştirici, biriktirici, bütünleyici, cam süzgeci, cecci mecci, ...

10 harfli

ad bilimci, adli merci, Alidemirci, ateşleyici, atletizmci, ayrık seci, baş ezgeci, başdizgici, başdümenci, başmadenci, belediyeci, belgeselci, bildirimci, birahaneci, biyolojici, DA direnci, dâhiliyeci, dalavereci, dayiliyeci, değirmenci, deneyselci, ...

9 harfli

ad çekici, akademici, akbubecci, alavereci, anatomici, AR süreci, arzuhâlci, asabiyeci, balgümeci, bekletici, belletici, beniçinci, benzetici, besleyici, bevliyeci, bici bici, bilişimci, birikimci, bitirimci, Boğazevci, börklemci, ...

8 harfli

akliyeci, aktöreci, analizci, arbedeci, ardiyeci, baterici, behiyeci, Bekereci, bellekci, benbenci, benlikci, bennikci, benzinci, beygirci, bezemeci, bezeyici, bicibici, bileyici, bişirici, börtleci, buzaleci, ...

7 harfli

abereci, aceleci, acıgici, acigici, allefci, altunci, alverci, ananeci, arşivci, askerci, bademci, bahçeci, bastaci, bedelci, bedenci, bedizci, beleşci, belgeci, besteci, beşinci, beşteci, ...

6 harfli

Âdemci, Akinci, alemci, apreci, ayahci, azelci, bayıci, beneci, besici, bideci, bilici, binici, bitici, boyaci, böyici, büfeci, cebeci, celbci, çâçici, çekici, çerici, ...

5 harfli

abeci, belci, benci, berci, Besci, Beyci, bezci, bicci, birci, bonci, cerci, cicci, cimci, cinci, citci, civci, çenci, çiçci, çifci, çiyci, damci, ...

4 harfli

acci, avci, baci, bıci, bici, boci, böci, ceci, cici, Cuci, efci, elci, emci, enci, evci, feci, geci, gici, guci, ğoci, haci, ...

3 harfli

aci, eci, ici

2 harfli

Ci

Kelime Ara