çift salto (havada çift takla)

çift salto (havada çift takla) İng. double somersault

Aşırı hızla ya da tramplenden sıçrama ile havada iki takla atarak yapılan perende.


çift salto (havada çift takla) için benzer kelimeler


çift salto (havada çift takla), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 's', 'a', 'l', 't', 'o', ' ', '(', 'h', 'a', 'v', 'a', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 't', 'a', 'k', 'l', 'a', ')', şeklindedir.
çift salto (havada çift takla) kelimesinin tersten yazılışı )alkat tfiç adavah( otlas tfiç diziliminde gösterilir.