çiftkısa- çiftuzun adım

çiftkısa- çiftuzun adım Fr. Ionique binaire

(Yunan Latin Tartıbilim Terimi) İki kısadan sonra gelen iki uzun heceden ibaret tartı adımı.


çiftkısa- çiftuzun adım için benzer kelimeler


çiftkısa- çiftuzun adım, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'k', 'ı', 's', 'a', '-', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
çiftkısa- çiftuzun adım kelimesinin tersten yazılışı mıda nuzutfiç -asıktfiç diziliminde gösterilir.