çiğit akımlı

çiğit akımlı Fr. Gonorhéique

çiğit akımlı için benzer kelimeler


çiğit akımlı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'ğ', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'ı', şeklindedir.
çiğit akımlı kelimesinin tersten yazılışı ılmıka tiğiç diziliminde gösterilir.