cıkı

cıkı

Küçük bohça.


cıkı

Küçük tencere.


cıkı

Ekmek bohçası. (Gençali *Senirkent -Isparta)


cıkı için benzer kelimeler


cıkı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'k', 'ı', şeklindedir.
cıkı kelimesinin tersten yazılışı ıkıc diziliminde gösterilir.