çıkı

çıkı

a. Çıkın: “Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden.” -A. Sayar.


çıkı

1. Bohça, çıkın. 2. Sofra bezi. 3. Para kesesi. 4. İçinde kıymetli şeyler bulunan paket.


çıkı

Nişan töreni: Çıkıya gidiyorum.


çıkı

Büyük düğüm.


çıkı

Bezdan yapılmış kese, torba (Kaman)


çıkı

Bohça, para kesesi


çıkı, [çıhı, çıkın]

Azık torbası. (Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta) [çıhı] : (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya) [çıkın] : (Gençali *Senirkent -Isparta)


çıkı

Çıkın, küçük bohça


çıkı için benzer kelimeler


çıkı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', şeklindedir.
çıkı kelimesinin tersten yazılışı ıkıç diziliminde gösterilir.