çıkık beyinli

çıkık beyinli Fr. İniencéphale

çıkık beyinli için benzer kelimeler


çıkık beyinli, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', 'l', 'i', şeklindedir.
çıkık beyinli kelimesinin tersten yazılışı ilniyeb kıkıç diziliminde gösterilir.