çıkın

çıkın

a. Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı: “Gemiden, sırtında çıkını ve üzerinde paçavralarla kör ve sağır bir adam indi.” -İ. O. Anar.


çıkın

bk. çıkı


çıkın için benzer kelimeler


çıkın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
çıkın kelimesinin tersten yazılışı nıkıç diziliminde gösterilir.