çikın

çikın

Düğümlenmiş giyecek, yiyecek, erzak bohçası


çikın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
çikın kelimesinin tersten yazılışı nıkiç diziliminde gösterilir.