cıkkın

cıkkın

İzin.


cıkkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'k', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
cıkkın kelimesinin tersten yazılışı nıkkıc diziliminde gösterilir.