çıkkın

çıkkın

sf. Kabarık, şişkin.


çıkkın için benzer kelimeler


çıkkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
çıkkın kelimesinin tersten yazılışı nıkkıç diziliminde gösterilir.