cılkı

cılkı

İnce, dar, taşlı yol, patika.


cılkı

Su yolu.


cılkı

1.bk.cılga (I). 2.bk. cılka (I)-3.


cılkı

1. At sürüsü. 2. Eşek.


cılkı

Mısır püskülü.


cılkı

Harmanda saman ile taneyi ayırmak için her ikisi arasına uzatılan ağaç.


cılkı, (cılgı) (I)

Çığır, patika, dağ yolu


cılkı için benzer kelimeler


cılkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'l', 'k', 'ı', şeklindedir.
cılkı kelimesinin tersten yazılışı ıklıc diziliminde gösterilir.