cımbıldak

cımbıldak

1. Sütsüz, soysuz. 2. Yaramaz. 3. Her şeye karışan, ukala. 4. Arsız. 5. Oynak. 6. Dönek, sözünün eri olmayan.


cımbıldak

Soysuz, sütü bozuk (argo).


cımbıldak için benzer kelimeler


cımbıldak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'm', 'b', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
cımbıldak kelimesinin tersten yazılışı kadlıbmıc diziliminde gösterilir.