çımkı

çımkı

1. İnce, uzun değnek. 2. Çalı, odun parçaları: Çımkı topla gel de şu ateşi yakalım.


çımkı

Kıvılcım.


çımkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'm', 'k', 'ı', şeklindedir.
çımkı kelimesinin tersten yazılışı ıkmıç diziliminde gösterilir.