çin mavisi

çin mavisi Alm. chinesisches Blau

(Resim) Bir tür parlak mavi.


çin mavisi için benzer kelimeler


çin mavisi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'n', ' ', 'm', 'a', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çin mavisi kelimesinin tersten yazılışı isivam niç diziliminde gösterilir.