çin sabah

çin sabah

Sabah erkenden anlamında kullanılır.


çin sabah

bk. çin seher


çin sabah için benzer kelimeler


çin sabah, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'b', 'a', 'h', şeklindedir.
çin sabah kelimesinin tersten yazılışı habas niç diziliminde gösterilir.